Τρίτη, 3 Ιουλίου 2012

Ἥρης, θυμίαμα ἀρώματα (Ορφικός ύμνος)


ρης, θυμαμα ρματα

Κυανοις κλποισιν νημνη, ερμορφε,
ρη παμβασλεια, Δις σλλεκτρε μκαιρα,
ψυχοτρφους αρας θνητος παρχουσα προσηνες,
μβρων μν μτηρ, νμων τροφ, παντογνεθλε.
χωρς γρ σθεν οδν λως ζως φσιν γνω
κοινωνες γρ πασι κεκραμνη ἠέρι σεμν
πντων γρ κρατεις μονη πντεσσ τ' νσσεις
εροις οζοισι τινασσομνη κατ χεμα.
λλ, μκαιρα θε, πολυνυμε, παμβασλεια,
λθοις εμενουσα καλ γθοντι προσπ.

Ήρας θυμίαμα και αρώματα

Σε κυανούς κόλπους καθισμένη, αερόμορφη Ήρα,
παμβασίλεια, μακάρια σύζυγε του Δία,
που παρέχεις στους θνητούς ψυχοτρόφους χρήσιμες αύρες
μητέρα των βροχών, τροφέ ανέμων,
παντογένεθλη ( εσύ που γέννησες τα πάντα)
διότι δίχως εσένα δεν γνωρίζω να υπάρχει ζωή
μετέχεις σε όλα ανακατεμένη με θεϊκό αέρα,
διότι μόνη κρατάς τα πάντα,
σ' όλα δεσπόζεις μ' αέρινες κινήσεις σε ρεύματα,
αλλά μακάρια θεά πολυώνυμη, παμβασίλεια
ας έλθεις ευνοϊκή με ωραίο χαρούμενο πρόσωπο.

(απόδοση στίχων: Ματσιαρόκου Χρυσούλα)

Δεν υπάρχουν σχόλια: