Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

χρυσηλάκατον Ἀμφιτρίτην
Ο Πίνδαρος ονομάζει χρυσηλάκατη την Αμφιτρίτη,
παρομοιάζοντας την με την Ελένη στην Ιλιάδα,
που κρατά χρυσή ηλακάτη.

Πινδάρου ωδές

δέσποτα ποντομέδων, εὐθὺν δὲ πλόον καμάτων
ἐκτὸς ἐόντα δίδοι, χρυσαλακάτοιο πόσις
Ἀμφιτρίτας, ἐμῶν δ' ὕμνων ἄεξ' εὐτερπὲς ἄνθος.

Eustathius Philol.,
Commentarii ad Homeri Odysseam
..............................................................
Ἀμφιτρίτη δὲ, χρυσῆν ἠλακάτην ὁμοίως τῇ Ἑλένῃ.

............................................................................
Πίνδαρος δὲ, ἐθάῤῥησε συνθέτως ἐντεῦθεν
χρυσηλάκατον Ἀμφιτρίτην εἰπεῖν,
οὐ κατὰ τὴν Ἄρτεμιν.
Ἐν δὲ τῷ περὶ τῶν δουλίδων ἐνταῦθα λόγῳ,
φασὶν οἱ παλαιοὶ ὡς ἄλλαι μὲν ἐν Ἰλιάδι
θεράπαιναι τῇ Ἑλένῃ. ἄλλαι δὲ νῦν.Η Αμφιτρίτη σύμφωνα με την Θεογονία του Ησιόδου,
ήταν κόρη του Νηρέως και της Δωρίδας,οπότε
κατατάσσεται ως Νηρηΐδα, στο Πάνθεον,
ενώ ο Απολλόδωρος την αναφέρει ως κόρη του
Ωκεανού και της Τηθύος,
οπότε αναφέρεται ως Ωκεανίδα.
Υπήρξε σύζυγος του θεού της θάλασσας Ποσειδώνα,
προσωποποίηση της θάλασσας, του υγρού στοιχείου,
και την παρίσταναν να κρατά χρυσή ηλακάτη,
με την οποία συνέπλεκε τα νερά της θάλασσας,
σχηματίζοντας κύματα, που όταν αγρίευαν
ήταν ο φόβος και ο τρόμος των ναυτικών.Scholia In Oppianum,
Scholia et glossae in halieutica

Ἀμφιτρίτης· θαλάσσης. Ἀμφιτρίτη κατ' ἐτυμο-
λογίαν ἡ θάλασσα....

Georgius Choeroboscus Gramm., De orthographia

<Ἀμφιτρίτη>: Διὰ τοῦ ι γράφεται κατὰ τὴν παράδοσιν·
Ἀμφιτρίτη δέ ἐστιν ἡ θάλασσα·

Etymologicum Gudianum,

[Ἀμφιτρίτη]· ἡ θάλασσα· εἴρηται παρὰ τὸ ῥέειν
εἴτε παρὰ τὸ τρεῖν· φόβον γὰρ ἐμποιεῖ τοῖς πλέουσι,
ὥς φησι Δίδυμος [p. 338, 5 Schmidt].


Αλλού η Αμφιτρίτη φέρεται να συμπλέκει όσα
συμβαίνουν στον νοητό και στο ιδεατό κόσμο.

Οι φιλόσοφοι την θέλουν να βρίσκεται στο μέσον,
ανάμεσα στον νοητό (ιδεατό) και τον αισθητό κόσμο,
όπως μαρτυρεί και το όνομα της, Αμφί-τρίτη,
μεταξύ δηλαδή του αιθέρα, και του αέρα στο μέσον
φέρεται η Αμφιτρίτη εκ των άνω προς τα κάτω.
Αλλά και από κάτω προς τα πάνω πάλι βρίσκεται
στο μέσον, άβυσσος, τάρταρα και στο μέσον
η Αμφιτρίτη, ως θάλασσα.


Scholia In Homerum,

Ἀμφιτρίτης] Ἀμφιτρίτη λέγεται ἡ θάλασσα
ὅτι τρίτη ἐστιν ἀμφοτέρωθεν,
ἐκ τοῦ ἄνω μέρους καὶ ἐκ τοῦ κάτω·
ἐκ τοῦ ἄνω μὲν ὡς πρωτεύοντος τοῦ αἰθέρος,
δευτέρου δὲ τοῦ ἀέρος, τρίτης αὐτῆς·
ἐκ τοῦ κάτω δὲ, ὡς τῆς ἀβύσσου καὶ τοῦ
ταρτάρου προκειμένων, τρίτης οὔσης αὐτῆς.
Απαγορεύεται η αντιγραφή, ή αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή ολική ή μερική ή περιληπτική ή η απόδοση κατά παράφραση ή διασκευή του περιεχομένου των δημοσιεύσεων του ιστολογίου, με οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό, ηλεκτρονικό, ή άλλο χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της συγγραφέως, σύμφωνα με το νόμο 2121/1993 και κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, που ισχύουν στην Ελλάδα.


Creative Commons License
Αυτή η εργασία χορηγείται μόνο με άδεια Creative Commons Αναφορά προέλευσης-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Μη εισαγόμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: