Παρασκευή, 13 Φεβρουαρίου 2009

χρυσηλάκατη Λητὼ


Ο Πίνδαρος στις Ωδές του ονομάζει την

Λητώ χρυσηλάκατη,

πλέκοντας εγκώμιο στην μητέρα
που γέννησε την Αρτέμιδα.


Scholia In Pindarum,

χρυσηλάκατον δὲ εἶπε τὴν Λητὼ
τὸ τῆς Ἀρτέμιδος μετενεγκὼν ἐγκώμιον
ἐπὶ τὴν μητέρα τὴν γεννήσασαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: